Disse små handlinger vil have en positiv indvirkning på miljøet ... og på livet af dit køretøj.

Hold jeres bil regelmæssigt
  • Når du fylder din brændstoftank, skal du stoppe, når du hører det første klik på pumpen, så du ikke overløb.
  • Kontroller dæktrykket regelmæssigt. Kørsel med underopustede dæk øger brændstofforbruget og reducerer levetiden.
  • Skift olie hver 5.000 til 7.000 kilometer, hvis du ofte tager korte ture, kører i byen med mange stop og starter, trækker du regelmæssigt en campingvogn eller tung last eller kommer i kontakt med støv, sand eller havsalt.
  • Kontroller væskeniveauet på dit køretøj hver 500 kilometer for at fuldføre eller udskifte dem.
  • Hvis du kører ofte på ruveveje eller saltbelagte overflader, skal du kontrollere chassiset - herunder aksler og ratkasse - til korrosion og rust. Pakninger, hængsler og dørhåndtag må muligvis smøres.
  • Kontroller og udskift viskerne, når gummiet er revet.
Genbrug olie

Selvom du ikke bruger din bil meget ofte, skal du ændre olien mindst hver 10.000 til 12.000 kilometer. Her er hvad man skal gøre med brugt olie, som er toksisk, kræftfremkaldende og potentielt brandfarlig.

  • Når du sætter olie tilbage i din bil, skal du placere en beholder under motoren for at samle dråberne. Rengør den spildte olie straks med en fugtig klud.
  • Hvis du selv skifter olien, skal du bortskaffe det ansvarligt. Hæld den brugte olie i en lufttæt beholder. Sæt det ikke i en dåse i hjørnet af din garage for at glemme det, så kast det heller ikke med affald, fordi det kunne sprede sig og forurene miljøet. Tøm aldrig det i et mandehul. I stedet overlever det til en ecocentre eller mekaniker nærmest dig, der har en tank til genanvendelse.
  • Hvis du har ændret olien på en autoriseret servicestation, gemmer mekanikeren den brugte olie (krumtaphusolie) til genbrug. Dette indebærer filtrering og demineralisering af det, inden det kan bruges i industrielle brændere.
  • En liter (fire kopper) olie kan forurene en million liter (264 172 liter) vand.